Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.

Algemene gegevens

  • ABC Gemeente te Zuidplas, p/a De Esdoorn 19, 2912RA Nieuwerkerk a/d IJssel
  • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • ABC Gemeente te Zuidplas, is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)
  • RSIN/ fiscaal nummer: 824237675
  • De gemeente staat als ABC gemeente Zuidplas ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 75796910

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit een raad van 2 oudsten en 3 diakenen en kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, pastoraat en jeugdwerk, diaken. Het penningmeesterschap is gedelegeerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad. Op dit moment is er een vacature voor de functie van diaken.

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42;
  3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
  5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Beloningsbeleid

De ABC gemeente te Zuidplas heeft geen betaalde werkers. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsplan

Het beleid van de ABC gemeente te Zuidplas is gericht op aansluiting bij het landelijk beleid van ABC NL met waar nodig een nadere vertaling naar de lokale situatie.
Zie hiervoor http://www.abcgemeenten.nl

Voor de lokale gemeente ABC gemeente te Zuidplas is een beleidsplan opgesteld, waaruit gaande het jaar en binnen de mogelijkheden van de (nog kleine) gemeente, onderwerpen worden opgepakt die als speerpunten worden genomen voor verdere uitwerking in gemeenteverband, afhankelijk van de behoeften die worden gesignaleerd. Het beleidsplan voor 2022 is hier te vinden.

Jaarverslag

Een verslag van de gemeenteactiviteiten in het jaar 2021 vindt u hier.

Financiën

Hieronder treft u een financieel jaarverslag aan van het jaar 2021 en de begroting voor het jaar 2022:

  Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2020 Begroting 2022
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen € 0 € 0 € 0
Bijdragen gemeenteleden € 8.956 € 11.446 € 8.250
Subsidies en overige bijdragen van derden € 0 € 0 € 0
Totaal baten € 8.956 € 11.446 € 8.250
       
Lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 0 € 0 € 0
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 3.611 € 3.056 € 3.400
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 201 € 120 € 275

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief evt.afschrijving)

€ 4.706 € 3.529 € 4.900
Salarissen (koster, organist e.d.) € 0 € 0 € 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 572 € 500 € 660
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 0 € 0 € 300
Totaal lasten € 9.090 € 7.205
€ 9.535
       
Resultaat (baten - lasten) € -134 € 4.241 € -1.285