Over ons...

ABC Gemeente Zuidplas: Welkom op onze website.

Wie zijn wij?

Wij zijn een blije, open en warme gemeenschap van gelovigen, die met elkaar willen optrekken als pelgrims onderweg naar Gods toekomst en daarbij elkaar willen leren, helpen, voor elkaar willen zorgen en met elkaar willen getuigen van de hoop die in ons is.

Wat willen wij?

Wij willen in Woord en daad laten zien wat het betekent om een navolger te zijn van Jezus Christus. Op die manier willen wij een aantrekkelijke gemeenschap van gelovigen zijn, die openstaat voor anderen om zich aan te sluiten.

Wat doen wij?

Wij beleggen allerlei soorten bijeenkomsten. De belangrijkste daarvan zijn wel de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen in het Dorpshuis Swanla (Pubruimte) en de doordeweekse huisgroepen in de verschillende kernen van Zuidplas.

Wat drijft ons?

Onze passie is om er te zijn voor God en anderen. Op die manier willen we graag een missionaire gemeenschap zijn die het goede nieuws van Jezus Christus uitdraagt in de wereld om ons heen. 

Waar horen wij bij?

Wij horen bij het verband van ABC gemeenten in Nederland. ABC staat voor Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. Internationaal voelen wij ons verbonden met de AWF. (Alliance World Fellowship) De AWF is een wereldwijde familie van nationale kerken en gemeenten die zich onderling verbonden voelen en van daaruit willen samenwerken om het Evangelie uit te dragen.

Hoe ziet een zondagse samenkomst er uit?

De erediensten van onze gemeente hebben een redelijk informeel karakter. We nemen wekelijks  de tijd voor dankzegging, lofprijzing en aanbidding om zo God groot te maken. Daarnaast is er wekelijks ook een prediking. Daarbij willen we enerzijds trouw zijn aan de grondslag van de Bijbel als de Heilige Schrift en anderzijds ook eigentijds en praktisch in de toepassing van het gesproken woord.

Elke zondag is er koffie en thee voor en na de samenkomst. Regelmatig zijn er ook gezamenlijke maaltijden.

Hoe ziet een doordeweekse huisgroep bijeenkomst er uit?

Een huisgroep volgt een eigen programma naar keuze. Hoewel elke avond verschillend is, kan in het algemeen gezegd worden daarin aandacht is voor elkaar, zorg voor elkaar, hulp aan elkaar, gebed met en voor elkaar en voor gezamenlijke overdenking van de Bijbel.